Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZIMNÍ SPORTOVNÍ KURZ 1.A A 1.B SE VYDAŘIL

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Zimní sportovní kurz 1.A a 1.B se vydařil

 

Ve dnech 8. až 12.1. proběhl na šumavském Špičáku tradiční lyžařský sportovní kurz organizovaný pro první ročník čtyřletého studia. Přestože letošní zima nenabízí zatím ideální sněhové podmínky, můžeme konstatovat, že se výcvik vydařil. Konal se ve Sportovním areálu Špičák, který nabízí skvělé možnosti pro výuku začátečníků i pokročilých. Povedl se především díky výborné organizaci sportovního pobytu, skvělému počasí a také díky aktivnímu přístupu většiny účastníků. Podařilo se připravit skvělý týden plný sportovních zážitků, nových poznatků o sobě i o druhých a všichni se shodují, že sportovní kurz přinesl kromě zdokonalení lyžařských a snowboardových dovedností také pozitivní změny v kolektivu tříd.


                                                                                                                                       

                                                                                        Připravil R. Sedláček