Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝUKOVÁ VIDEA PRO VYSÍLÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výuková videa pro vysílání Plzeňského kraje

Gymnázium Klatovy se zapojilo do projektu Plzeňského kraje a naši kolegové vytvořili pro studenty v kraji několik výukových videí.

Mgr. Jiří Morava – Španělský jazyk – Indefinido

RNDr. Tomáš Görner, Ph.D. – Chemie – Prvky 2. skupiny

RNDr. Kateřina Vágnerová – Fyzika – Karteziánek a další hrátky s tlakem

PhDr. David Franta – Český jazyk – Vrstvy národního jazyka

Mgr. Martina Vyoralová – Chemie – Výpočty z chemických rovnic + pokus