Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLA OTEVÍRÁ PRO MATURANTY OD 11. 5. 2020

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Škola otevírá pro maturanty od 11. 5. 2020

V souladu se současným plánem uvolňování restriktivních opatření spojených s  koronavirem se škola otevírá pro maturanty od 11. 5. 2020. Od tohoto dne budou moci studenti závěrečných ročníků navštěvovat dobrovolné konzultační hodiny, které budou probíhat podle přiloženého rozvrhu. Konzultace se budou týkat pouze maturitních předmětů za účelem přípravy k maturitním zkouškám. Z jiného důvodu konzultace probíhat nebudou.

Počet studentů, kteří se mohou současně účastnit konzultací, je 15 + 1 pedagog. Konzultace je nutné si s vyučujícím předem domluvit mailem, nejpozději do 15 hod. předchozího pracovního dne, aby byla možnost zajistit celkový počet lidí v jedné učebně. 

Pro vstup do budovy bude otevřen pouze hlavní vchod a nebude nutné přezouvání. Do prostoru šaten nevstupujte. V souvislosti s organizací konzultací je třeba dodržovat následující pravidla
  • Vstupovat do budovy jednotlivě, neshlukovat se před školou a na chodbách
  • Povinnost používání roušek při cestě do a ze školy, při pohybu ve společných prostorách školy, ve třídách podle rozhodnutí vyučujícího
  • Po vstupu do budovy použít dezinfekci rukou, stejně tak po použití toalety
  • Přinést s sebou vyplněné čestné prohlášení (viz příloha) a odevzdat jej dozoru při prvním vstupu do školy u hlavního vchodu
  • V učebnách se rozesadit tak, aby rozestupy mezi studenty činily alespoň 2 m
  • Vstupovat do budovy smí pouze studenti, nikoli další osoby
  • Každý musí mít na jeden den dvě roušky a sáček na jejich uložení, roušky se nebudou odkládat na lavice
  • Je nutné dodržovat pravidla častého mytí rukou

Výsledné známky studentů posledních ročníků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 budou známy po 15. 5. Studenti budou mít možnost dozvědět se své známky prostřednictvím webové aplikace Bakaláři.

 

Čestné prohlášení

Rozpis květnových konzultací