Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Termíny maturitních zkoušek

Didaktické testy:

1. 6. matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk

2. 6. český jazyk a literatura, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk

3. 6. nepovinná zkouška – matematika+

Konkrétní časy zahájení didaktických testů budou stanoveny jednotným zkušebním schématem.

Písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků se nekonají.

Ústní maturitní zkoušky:

Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části budou probíhat na naší škole v termínu  10. 6. – 15. 6.

 

Veškeré organizační a hygienické podmínky budou oznámeny dodatečně prostřednictvím třídních učitelů včetně konkrétních rozpisů ústních zkoušek. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.