Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NADÁNÍ, JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH - OBECNÉ INFORMACE O NADACI, POPIS ZPŮSOBU PŘEROZDĚLOVÁNÍ LEGÁTU MEZI STUDENTY

Cesta: Titulní stránka > Partneři a sponzoři > Hlávkova nadace
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových - obecné informace o nadaci, popis způsobu přerozdělování legátu mezi studenty

Rok 2008, rok osudové osmičky, bude patřit našemu největšímu českému mecenáši Josefu Hlávkovi. Na jeho počest budou pořádány různé oslavy, sympozia a přednášky. Pro ročníkovou seminární práci, kterou zpracovávám v rámci volitelného předmětu Seminář z dějepisu, jsem si vybrala téma, které ještě nebylo zpracováno, úzce souvisí s Hlávkovou tematikou. Bude pojednávat o historii a fungováni jeho slavné nadace. Doufám, že má práce bude alespoň ze zlomku tak přínosná, jako bylo dosud její pomoc v naší škole.  

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových založil Josef Hlávka. Učinil tak v poslední vůli 25.ledna 1904, v níž je stanoveno: „Za universálního dědice, veškerého svého jmění, movitého i nemovitého, jakéhokoliv druhu, tak jak toto jmění, projednáním pozůstalosti zjištěno bude, ustanovují právnickou osobu, která pro všechny časy nésti má jméno nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových…….“¨Navázal tím na své předchozí bohaté mecenášské aktivity.

Proč právě tohle uvádím? Protože naše gmynázium má tu čest patřit ke čtyřem významným institucím, které jsou podle Hlávkovy závěti trvale odměňovány - ,,město Přeštice,Vysoké učení technické v Brně, Národní technické muzeum v Praze a Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech“ .

Základem Hlávkovy nadace se stal jeho majetek v Praze a v Lužanech. Jeho výnosy byly rozděleny dle uvedené závěti a zčásti financují tyto instituce:

  • Hlávkovu kolej
  • Národohospodářský ústav J. Hlávky
  • Akademii věd a zámek v Luňanech.                        

Ale v období komunismu činnost Hlávkovy nadace utichla, její znovuobnovení přišlo až v roce 1988, kdy významným osobnostem z ČVUT se podařilo zachránit podstatu Hlávkovy nadace a aspoň z části ji uvést do chodu. Úplné obnovení činnosti přišlo až v roce 1993 podle poslední vůle Josefa Hlávky z roku 1904. Díky ní se každoročně vyplácí pevné částky z nadačního legátu:

  • městu Přeštice
  • Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech
  • Vysokému učení technickému v Brně
  • Národnímu muzeu v Praze

Po roce 1993 pak Hlávkova nadace ještě uděluje:                                                      

  • Cenu J. Hlávky nejlepším vysokoškolským studentům
  • medaili Josefa Hlávky osobnostem a nestorům české vědy  a kultury za jejich celoživotní dílo
  • literární cenu J. Hlávky pro nejlepší odborné práce z oboru společenských věd medicíny, živé a neživé přírody                  

 Další informace o hlávkově nadaci : www.hlavkovanadace.cz

Hlávkova nadace na naše škola

Rok 1993, byl i pro naši školu zlomový. Každoročně totiž obdrží trvalý legát v hodnotě 80 000 korun českých, které jsou přerozděleny mezi studenty za jejich výborná umístění v různých vědomostních soutěžích. Peněžní odměna je studenty chápána jako prestiž, které dosáhli.  Motivuje je k tomu stále se vyvíjet a rozvíjet v oboru, který je naplňuje a baví. A to je, myslím si ta nejdůležitější věc, kterou Hlávka finančními odměnami chtěl docílit.

Z Hlávkovy nadace se odměňují pouze  studenti vyššího gymnázia, nižší ročníky jsou odměňovány ze SRPDŠ.

 Kritéria bodování pro odměny z Hlávkovy nadace jsou následující:

Hodnotí se vždy soutěže ukončené v minulém školním roce, body z různých kol, soutěže se sčítají u všech hodnocených, ale ne u tří kol stejné soutěže.

Účast v mezinárodních soutěžích se hodnotí 100 body, celostátní soutěže od prvního do dvacátého místa 17-100 body, krajské (oblastní) kola od prvního do patnáctého místa se uděluje 25-6 bodů, okresní kola první až třetí místo 20-14 bodů.

Dále se do celkového hodnocení připočítává ještě studijní výsledky žáka:

Průměr 1,00=10b.;1,1=9b.;1,2=8b.;……1,9=1b.

Hlávkova nadace ještě dále podporuje sociálně slabé studenty, podmínkou je však studijní průměr 1,5 po celé předchozí studium a prokázání nízkých příjmů rodiny.

Nezbytným kritériem pro udělení odměny z Hlávkovy nadace jsou kladné charakterové vlastnosti a vztah studenta ke škole. Kvantitativně se nehodnotí, jsou ale nutnou podmínkou pro získání jakékoliv odměny.

Klatovy 1.1.2008

Zpracovala: Ludmila Nováková, studentka Sx-B