Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přítomnost žáků ve škole

Dle pokynů MŠMT bude v období 16. 6. – 30. 6. umožněna přítomnost žáků ve škole a na školních aktivitách. V dřívějším termínu to není možné z důvodu konání přijímacích a maturitních zkoušek.

Bude umožněno:

  • Dobrovolné konzultace v předmětech s výjimkou výchov
  • Socializační aktivity
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo osobních věcí v šatnách
  • Odevzdání a převzetí učebnic
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí (30. 6.)
  • Všechny uvedené aktivity budou možné za dodržení veškerých hygienických opatření a maximálně 15 žácích ve třídě.  Při prvním vstupu do budovy musí každý žák odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (podepsáno zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka).
Účast žáků na konzultacích je zcela dobrovolná.

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících budou nabídnuty prostřednictvím aplikace Google Classroom po 10. červnu.

Na tyto hodiny se bude nutno přihlásit u vyučujících e-mailem do 15.00 hod. předchozího pracovního dne.

Čestné prohlášení