Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY 2020

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Krajské kolo fyzikální olympiády 2020

I přes uzavření škol dne 10. března, zákaz pořádání hromadných akcí a rezolutní ukončení finanční podpory všech soutěží ze strany MŠMT, se organizátoři letošního ročníku FO dokázali poprat s nepřízní osudu a najít způsob, jak zorganizovat krajské kolo Fyzikální olympiády – kat. B, C a D.

Krajské kolo nakonec mělo distanční podobu řešenou formou online testu. I za těchto ztížených a nestandardních podmínek se naši studenti dokázali prosadit, zejména v kategorii B.

Náš veliký dík patří nejen našim studentům, kteří i v této době „nesli ku slávě prapor naší školy“, ale především letošním organizátorům, kteří se zcela dobrovolně zhostili organizace krajského kola.

Výsledky našich studentů

Kat. B

2. místo Jakub Kislinger

3. místo Kryštof Boura

5. místo Štěpán Pressl

Kat. C

12. místo Tomáš Nováček

Kat. D

7. místo Ondřej Nováček