Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA 2020

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Astronomická olympiáda 2020

Velkých úspěchů letos dosáhli naši žáci v astronomické olympiádě. I v době uzavření škol zpracovali teoretické i výpočetní otázky a prováděli domácí pozorování. Po krajském kole tak máme letos hned několik úspěšných řešitelů.

V kategorii nejmladších žáků se na celkovém 3. místě umístila Natálie Vágnerová ze třídy P-A a na 7. místě Michal Horský ze třídy S-A.

V kategorii 8. + 9. tříd a příslušných ročníků gymnázií gratulujeme vítězce krajského kola Vladimíře Jiříčkové a bronzové Lence Drudíkové, dále pak další úspěšné řešitelce Malvíně Kaňkové, všechny studentky třídy K-A. Nutno ještě zmínit, že Vladimíra Jiříčková je zároveň i úspěšnou řešitelkou vyšší kategorie olympiády (1.+2. ročník SŠ), ve které obsadila krásné 6. místo v našem kraji. S napětím očekáváme celostátní výsledky.

Ani další žáci se zájmem o kosmonautiku a astronomii nezaháleli, a tak se dvoučlenný tým žáků ze třídy S-A zúčastnil soutěže Moon Camp Challenge, vyhlášenou Evropskou vesmírnou agenturou. V rámci Moon Camp Challenge měli žáci od 6 do 18 let ve třech věkových a obtížnostních kategoriích za úkol navrhnout a vymodelovat s využitím softwaru Tinkercad nebo Fusion 360 základnu na Měsíci, která udrží na živu minimálně 2 astronauty. Zkušenosti z letošního kola hodlají žáci uplatnit i příští rok.