Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LIDICE PRO 21. STOLETÍ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Lidice pro 21. století

Gratulujeme Kristýně Strnadové z tercie B k vítězství v mezinárodním kole historické a literární soutěže Lidice pro 21. století.

Soutěže se zúčastnilo celkem 1888 žáků základních škol a studentů středních škol z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. Dva historické testy a esej hodnotili historici z Památníku Lidice, Ústavu pro studium totalitních režimů Praha a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní vyhlášení proběhne v říjnu t. r. ve Slaném.

Na okraj: Před dvěma lety tutéž soutěž vyhrál Michael Strych, dnes již bývalý student klatovského gymnázia. Tyto úspěchy svědčí o zájmu o historii z řad mladých lidí.
David Franta, školní garant soutěže Lidice pro 21. století