Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OSMILETÉHO STUDIA 2022/2023

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia 2022/2023

Pořadí Reg. číslo Zájem Region bydliště
1 566 1 Klatovy
2 564 1 Klatovy
2 563 1 Klatovy
4 541 2 Sušice
5 512 2 Klatovy
6 539 1 Klatovy
7 582 1 Klatovy
8 561 1 Klatovy
9 538 1 Klatovy
10 545 1 Klatovy
11 540 1 Klatovy
12 562 1 Klatovy
13 534 1 Klatovy
13 516 2 Sušice
15 535 1 Klatovy
16 526 1 Klatovy
17 531 2 Sušice
18 515 2 Sušice
18 573 2 Plzeň
18 514 2 Plzeň
21 550 1 Klatovy
21 575 2 Plzeň
23 590 2 Domažlice
24 532 2 Klatovy
24 547 1 Klatovy
24 518 2 Plzeň
27 559 1 Klatovy
 -----------------------------------------------------------------------
28 557 1 Klatovy
28 569 2 Domažlice
28 522 1 Klatovy
31 565 1 Klatovy
32 555 2 Domažlice
33 501 1 Klatovy
34 519 2 Domažlice
35 583 2 Domažlice
36 546 2 Domažlice
36 508 2 Domažlice
38 554 1 Klatovy
39 578 1 Klatovy
39 530 1 Klatovy
39 570 2 Sušice
42 572 2 Domažlice
42 568 2 Domažlice
44 591 2 Domažlice
45 549 2 Domažlice
46 556 1 Klatovy
47 533 2 Plzeň
48 593 1 Klatovy
49 576 2 Domažlice
50 581 2 Domažlice
51 507 2 Sušice
52 528 1 Klatovy
53 558 1 Klatovy
53 586 2 Domažlice
55 571 1 Klatovy
55 500 1 Klatovy
55 587 2 Domažlice
58 504 2 Domažlice
59 537 1 Klatovy
60 579 2 Klatovy
61 529 1 Klatovy
62 544 1 Klatovy
63 574 2 Domažlice
64 523 1 Klatovy
65 524 1 Klatovy
66 527 1 Klatovy
67 551 2 Plzeň
67 521 1 Klatovy
69 520 2 Domažlice
70 509 2 Sušice
71 506 2 Sušice
72 502 2 Sušice
73 1500 2 Domažlice
74 584 1 Klatovy
75 525 1 Praha
76 536 2 Klatovy
77 592 2 Domažlice
78 517 2 Domažlice
79 552 2 Plzeň
80 548 2 Domažlice
81 505 2 Domažlice
82 595 2 Domažlice
83 542 1 Klatovy
84 503 2 Plzeň
85 596 2 Domažlice
86 594 1 Klatovy
87 567 2 Domažlice
88 585 2 Sušice
89 580 1 Klatovy
90 560 1 Klatovy
91 589 1 Klatovy
92 513 2 Domažlice
93 588 1 Klatovy
94 543 1 Klatovy
95 511 2 Domažlice
96 553 1 Klatovy


Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.

Zatím bylo přijato prvních 27 v pořadí. Dvě místa jsou zatím rezervována pro omluvené uchazeče, kteří konají zkoušku v náhradním termínu.

Na 28. místě se umístili tři uchazeči se stejným počtem bodů.

Orientační položka ZÁJEM: 1 – uchazeč na přihlášce preferuje naši školu / 2 – uchazeč na přihlášce preferuje jinou školu

Pokud uchazeč, který konal zkoušku a je naší školou přijat, neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do 12. 5. 2022), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.


Doporučený postup pro zákonné zástupce ZATÍM nepřijatých uchazečů: 

1. Dostavte se do sekretariátu Gymnázia v Klatovech - 2. patro budovy.

2. Vyzvedněte si rozhodnutí o nepřijetí a podejte odvolání (formulář je připraven).

3. Vyčkejte, až budeme moci díky posunu pořadí vyhovět či nevyhovět Vašemu odvolání.

 

Určitě vytrvejte a podejte odvolání – přijímací proces bude delší, ale na mnoho uchazečů se dostane!

Chcete prioritně navštěvovat Gymnázium, ale jste zatím nepřijati a naopak jste byli přijati jinou školou?

Postupujte podle výše uvedeného postupu.
Zápisový lístek odevzdaný na druhou školu můžete vzít zpět, jakmile budete na základě odvolání na naši školu přijati.V pondělí 2. 5. od 13.00 do 15.00 hod. je možno v kanceláři školy nahlédnout do spisu a poté budou vydávána rozhodnutí o přijetí a poštou rozeslána rozhodnutí o nepřijetí.

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 310 847