Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽI V LATINĚ DECAMERON LATINUM

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěchy našich studentů v překladatelské soutěži v latině Decameron Latinum

Ač byla kvůli koronavirové pandemii zrušena tradiční latinská olympiáda Certamen Latinum, Ústav řeckých a latinských studií UK v Praze neotálel a vyhlásil online celorepublikovou překladatelskou soutěž Decameron Latinum.

V ní uspěli dva naši studenti: Vojtěch Novotný z kvinty B (6. místo) a Stela Šrámková ze sexty A (7. místo), a stali se tak nejlepšími překladateli z latiny do češtiny v Plzeňském kraji!

"Drobné dárky" jim budou předány na Dni latiny na FF UK ve čtvrtek 26. listopadu t. r.

Celkové výsledky zde: https://urls.ff.cuni.cz/cs/varia/decameron-latinum/. Děkujeme všem posluchačům kurzu latinského jazyka za účast v soutěži a úspěšným účastníkům gratulujeme.

Věříme, že i v příštím školním roce bude z řad studentstva minimálně takový zájem o latinu jako letos.

Za komisi španělštiny, francouzštiny a latiny
David Franta