Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Adaptační kurz prvních ročníků

Stalo se již tradicí, že žáci, kteří nastoupí do prvního ročníku čtyřletého studia, hned první školní den vyráží na adaptační kurz v malebném prostředí vesničky Rybník v Českém lese.

Tak tomu bylo i počátkem letošního září. 56 nových žáků se v průběhu čtyř dní seznamovalo mezi sebou navzájem i s třídními učitelkami, ale ochuzeni nebyli ani o přednášky související s organizací studia a tipy, jak co nejlépe zvládnout přechod na střední školu.

Součástí programu bylo večerní posezení u ohně, kratší výlet na prameny řeky Radbuzy, projektové odpoledne se šéfem CHKO Český les – p. Peckertem a třešničkou byl 23 km dlouhý výšlap po zaniklých obcích a k rozhledně Ebene.

Závěrečný den byl poté ve znamení drobnějších sportovních klání.

Každý den měli navíc žáci možnost svlažit znavená těla v rybnickém přírodním koupališti, což řada z nich poctivě využívala.

(rs)