Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OD PŘÍRODNÍHO JADERNÉHO REAKTORU K JADERNÉ ENERGETICE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice

Prvním konstruktérem jaderného reaktoru schopného udržet štěpnou řetězovou reakci nebyl paradoxně člověk, ale sama příroda. O africké oblasti, kde se nacházelo několik jaderných reaktorů přímo v přírodě, stejně jako o prvních pokusech umělého spuštění štěpné řetězové reakce až po dnešní masové využívání jaderné energie nejen v energetice měl přednášku pro žáky tříd kvarta A a kvarta B pan Ing. Jan Zdebor, CSc., proděkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Poutavá přednáška byla zakončena online kvízovou soutěží pro všechny studenty, z níž vzešli čtyři finalisté, kteří byli oceněni věcným darem od sponzora přednášky.