Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN NA DNĚ ALIAS MANAGEMENT HNAČOVSKÉHO RYBNÍKA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den na dně alias management Hnačovského rybníka

V pátek 18. 9. 2020 se naši studenti společně se studenty Střední zemědělské školy zúčastnili akce Den na dně. Jednalo se o skupinu studentů druhých ročníků, kteří si zvolili biologicko-chemický seminář.

Akce spočívala ve vyčištění dna Hnačovského rybníka. Ten byl od podzimu roku 2019 vypuštěn z důvodu opravy výpustního zařízení, a tak stačil zarůst specifickou vegetací typickou pro vypuštěné rybníky a podmáčené půdy (např. ostřicí šáchorovitou, rukví obecnou, orobincem úzkolistým, rdesnem blešník, dvouzubcem černoplodým), ale i poměrně běžnými druhy (např. mléčem drsným, turankou kanadskou, rožcem rolním, měrnicí černou). Bylo tak potřeba vegetaci posekat a odvozit mimo budoucí vodní plochu, aby voda nehnila a vydržela déle čistá kvůli budoucímu rekreačnímu záměru daného rybníka.

Ruku k dílu přiložili ale i jiní, celkově se sešlo okolo 250 dobrovolníků. Ani to ale zdaleka nestačilo na vyčištění celého dna, proto se další týden do akce zapojil ještě třeťácký biologický seminář opět spolu se studenty Střední zemědělské školy. Jejich cílem bylo shrabat zbylou posekanou plochu, čímž se docílilo vyčištění alespoň bříbřežních oblastí. Z celkové rozlohy 68 ha je nyní alespoň přibližně 100 m od břehu vyčištěno a očekává se opětovné napuštění rybníka, které by mělo započít na konci října.

(lb)

Fotografie: https://klatovsky.denik.cz/galerie/rybnik-v-hnacove.html?back=3750184576-939-21&photo=1