Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 14. 10. 2020

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mimořádná opatření od 14. 10. 2020

V době od 14. 10. do 1. 11. je Usnesením vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost studentů všech tříd ve školní budově. Pro všechny třídy platí distanční výuka, která je ze zákona povinná a je zakotvena také ve školním řádu. Nejsou tedy možné ani žádné konzultace ve škole, pouze vzdálenou formou. S tím souvisí absence, která se započítává. Proto je nutno absenci při případném onemocnění či rodinných důvodech omlouvat standardním způsobem. V případě rozporů ohledně omlouvání může škola vyžadovat lékařské potvrzení – stejně jako při běžné prezenční výuce.

Distanční výuka bude probíhat obdobně jako na jaře prostřednictvím jednotného prostředí Google Classroom. Splnění jednotlivých úkolů může být klasifikováno známkou.

Co se týká obědů ve školních jídelnách:

Střední zemědělská škola:
Studenti mohou chodit pouze pro jídlo do jídlonosiče v době 11.30 – 13.30 hod.

Jídelna OA v Puškinově ulici:
Studenti mohou chodit pouze pro jídlo do jídlonosiče v době 11.30 – 13.00 hod.

V obou jídelnách je nutno si obědy odhlásit v případě, že nebudete v době distanční výuky o obědy mít zájem.

V době od 26. 10. do 30. 10. budou mít studenti naší školy podzimní prázdniny.