Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Den otevřených dveří
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří proběhl v úterý 8. 12. 2020 ONLINE formou. Na záznam se můžete podívat níže.

Záznam přenosu spusťte kliknutím na symbol PLAY na videu 

 Základní informace ve formátu PDF

Ptejte se, chatujte s námi

Máte dotaz ke studiu na naší škole? K výuce konkrétního předmětu? Zeptejte se v chatu – vpravo dole na www stánkách.

Dotazy k výuce jednotlivých předmětů či obecné dotazy ke studiu a přijímacím zkouškám nám zasílejte na e-mail vvogeltanz@gym-kt.cz

Telefon:  376 313 092

Ptejte se, velice rádi Vám odpovíme.

Rozpis předmětů – v pořadí, jak budou/jsou představeny v online přenosu

Informace, předmět

Představí

Informace o škole

Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel

Průvodce

Mgr. Rudolf Salvetr, zástupce ředitele

Biologie

Mgr. Jitka Jarošíková

Chemie

Mgr. Martina Vyoralová

Informatika a programování

Mgr. Pavel Hladký

Hudební výchova

Mgr. Veronika Sedláčková

Výtvarná výchova

PaedDr. Zdeňka Hranáčová

Český jazyk

PaedDr. Ladislava Drnková

Anglický jazyk

PhDr. Jana Chroustová

Zeměpis

Mgr. Richard Ekert

Matematika

Mgr. Vladimíra Jílková

Fyzika

RNDr. Václav Skřivan

Německý jazyk

Mgr. Michaela Šléglová

Španělský jazyk

Mgr. Jiří Morava

Francouzský jazyk

Mgr. Hana Kreuzmanová

Dějepis

Mgr. Dagmar Protivová

Tělesná výchova

Mgr. Roman Sedláček

 

 

Virtuální prohlídka školy natočená v roce 2018