Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DISTANČNÍ VÝUKA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Distanční výuka ve výtvarné výchově

Distanční výuka probíhá podle tematických plánů jednotlivých ročníků, ale akceptuje covidovou situaci. Studenti pracují z domova. Mají omezenou dostupnost výtvarných materiálů a prostředků. Kreslí nebo malují tím, co mají doma k dispozici. Tomu se přizpůsobují zadané úkoly. 

Na druhé straně se otevírá větší možnost při využívání moderních technologií, neboť studenti mohou pracovat digitálně. Toho mnozí rádi využívají, a vznikají tak po stránce formy téměř profesionální díla.

Náměty zadávaných úkolů sice respektují plány ročníků, avšak reagují na mimořádný stav ve společnosti. Při jarní vlně corony si studenti navrhovali vlastní roušky, vymýšleli plakáty na prevenci nákazy, zamýšleli se nad narůstajícími problémy izolace, ale i nad projevy empatie, pomoci a solidarity. Ve druhé vlně navazují na rozpracované výkresy ze září a začátku října: lidská postava inspirovaná op - artem, iluze prostoru v korunách stromů a lineární struktury, vzniklé z vlastního podpisu. Další témata se věnují kontaktům a komunikaci, jejich omezení a proměnám.

Distanční výuka v mnohém omezuje. Techniky, používané ve škole, nejsou na dálku možné. Chybí spolupráce a diskuze studentů nad vznikajícími pracemi. Přináší jim ale více času na zamyšlení se nad tématem, možnost pracovat i v době mimo hodiny VV, hlubší a soukromější konzultace s vyučujícími, a v neposlední řadě i osobitější, mnohdy velmi originální výtvarné řešení. 

(zh)