Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDY Z PROGRAMOVÁNÍ - ÚSPĚCHY VE ŠK. ROCE 2019/2020

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiády z programování - úspěchy ve šk. roce 2019/2020

Matematická olympiáda kategorie P

Krajské kolo – Jakub Kislinger, 5. místo, úspěšný řešitel

 Soutěž mládeže v programování

Soutěž kvůli nouzovému stavu zrušena.

PilsProg

Celostátní finále – Jakub Jankovec, 5. místo

GRATULUJEME