Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LYŽAŘSKÝ KURZ S-A

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Lyžařský kurz S-A

Z důvodu přetrvávající epidemiologické situaci a platných nařízení jsme nuceni minimálně odsunout lyžařský kurz třídy S-A, který byl původně plánován v termínu od 4. ledna 2021. Pokud to nařízení umožní, uspořádáme lyžařský kurz v náhradním termínu ještě v průběhu letošní sezóny. V případě, že organizace možná nebude, bude mít třída možnost se kurzu zúčastnit v příštím roce.

Jestliže skutečně dojde k přesunu kurzu o rok, bude na konci zimy vrácena již zaplacená záloha v plné výši.

(rs)