Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ONLINE PŘEDNÁŠKA NEJEN O VIRU

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Online přednáška Nejen o viru

Ve středu 16. prosince se uskutečnila online přednáška nesoucí název Nejen o viru. Její náplní bylo přiblížení témat týkajících se virů, vakcinace a všelijakých mýtů. Primárně byla určena studentům biologických seminářů a jejich učitelům, sekundárně ale i zbytku školy. Jelikož byla celá přednáška nahrána, odkaz na záznam byl rozeslán na školní emaily studentů. 


Přednášku organizoval studentský parlament ve spolupráci s panem Kislingerem, který přednášku moderoval. Přednášející byla viroložka RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro papillomaviry.


Dozvěděli jsme se vskutku nemálo informací. Začali jsme definicí typů infekce, cestami vstupů do organismu, pokračovali jsme možnostmi prevence, imunizací a vakcinací. Mnozí z nás teď teprve zjistili, jak se taková vakcína tvoří, jak funguje a jak je složité s něčím účinným přijít, aby to splnilo všechny normy. Nevyhnuli jsme se ani představení těch nejběžnějších mýtů a jejich vyvrácení.


Po přednášce následovala série zajímavých dotazů, z nichž se dá soudit, že akce byla úspěšná. Značí to i účast studentů, která se po celou dobu pohybovala nad hranicí sedmdesáti posluchačů.


Děkujeme přednášející i studentům za zájem a doufáme, že se v budoucnu opět uslyšíme na podobné akci.