Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PRVNÍ DOFE CEREMONIE NA NAŠEM GYMNÁZIU SE VYDAŘILA!

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

První DofE ceremonie na našem gymnáziu se vydařila!

Dne 16. prosince 2020 se ve školní aule uskutečnila ceremonie pro absolventy bronzové a stříbrné úrovně v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Akce začala oficiálně ve dvě hodiny odpoledne, když se v aule společně setkali absolventi programu, třídní učitelé dotyčných žáků, pan ředitel Vogeltanz a koordinátoři DofE na naší škole – paní učitelka Palátová a pan učitel Špád. Na začátek hosty pan ředitel i paní učitelka Palátová uvítali, načež se volně přešlo k předávání odznaků a diplomů.

Nejdříve byly oceněny čtyři dívky, které dokončily úroveň stříbrnou - Marie Hofmeisterová, Barbora Holá, Adéla Kaiserová a Natálie Kantová. Následovalo předávání ocenění za bronzovou úroveň, kterou splnilo šest žáků. Těmito žáky byli Gabriela Bělochová, Šárka Faicová, Jakub Duong, Ondřej Nováček, Kamila Stinglová a Kateřina Šebestová.

Po předávání odznaků a diplomů společně absolventi i hosté sledovali stream od Národní kanceláře DofE, stejně jako mnoho jiných oceněných z celé republiky.

I přestože byli účastníci programu ochuzeni o tradiční podobu ceremonie, akce se náramně vydařila!

Odkaz na stream z Národní kanceláře: https://www.youtube.com/watch?v=DlBRmMmA59Y

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii zde