Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LOGICKÁ OLYMPIÁDA – VÍTĚZEM CELOSTÁTNÍHO FINÁLE KAT. C SE STAL JAKUB KISLINGER

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Logická olympiáda – vítězem celostátního finále kat. C se stal Jakub Kislinger

Logická olympiáda – máme vítěze celostátního finále kategorie C – Jakuba Kislingera z OKA.

Je to vynikající výkon, vzhledem k tomu, že do soutěže se letos zaregistrovalo 63 770 soutěžících ve třech kategoriích. Blahopřejeme!

Pochvala patří i dalším našim soutěžícím, kteří se dostali do krajského kola – K. Poslíkovi, O. Nováčkovi, K. Bourovi a dalším.

Dk