Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÍM PROČ 2021

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vím Proč 2021

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v soutěži Vím proč, kterou pořádá ČEZ. Každý účastník soutěže musí natočit krátké video, které obsahuje fyzikální pokus a jeho vysvětlení. Do soutěže se letos přihlásilo 64 videí a v kategorii středních škol jsme získali první tři místa!

1. místo – Štěpán Pressl s pokusem Termoemise a využití v elektronkách

2. místo – Jakub Holý s pokusem Mez pevnosti tažného lana

3. místo – Kryštof Boura s pokusem Měření tíhového zrychlení pomocí míčku

 Videa dalších účastníků soutěže z naší školy:

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme vítězům!

Podrobnější informace o soutěži jsou k nalezení na stránkách soutěže: https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc.