Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ KOLO FO, KATEGORIE A

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Krajské kolo FO, kategorie A

I přes komplikace, které sebou přináší online výuka, se naši studenti z nejvyšších ročníků účastnili krajského kola Fyzikální olympiády. Z celkových 13 účastníků dokázali vybojovat první tři místa:

1. místo Kryšto Boura 4.B

2. místo Štěpán Pressl V8.A

3. místo Jakub Kislinger V8.A

Všem účastníků soutěže gratulujeme!