Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2020/2021

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2020/2021

Ve čtvrtek 11. února se naši studenti zúčastnili finále 8. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje, které probíhalo díky pandemické situaci v ČR online formou. Studenti zde společně s dalšími úspěšnými středoškoláky prezentovali výsledky své tvořivé práce.

V letošním roce se do kolektivní soutěže, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, přihlásilo 11 středních škol s celkem 23 týmy, které se představily po jedné soutěžní práci. Studenti museli natočit vide, kde svůj projekt prezentovali a následně jej ještě obhájit formou online diskuze.

Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci z jedné střední školy v řešení tematických okruhů. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy. Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům. 

Naší školu reprezentovaly tři týmy s následujícími projekty:

  • Michael Hajčiar, Jiří Šlégl, Tomáš Nováček - Magnetické dělo
  • Štěpán Los, Petr Kostelanský - Barevná hudba
  • Seltenfofer Marek, Tomáš Kopelent - Firmware pro bionické chapadlo

Práce prvního týmu byla odměněna poukázkami v hodnotě 5000 Kč, v případě druhého týmu se jednalo o poukázky v hodnotě 4000 Kč a poslední tým získal poukázky v hodnotě 3000 Kč.

 Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.