Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDÁNÍ ODMĚN Z HLÁVKOVY NADACE ZA ŠK. ROK 2019/20

Cesta: Titulní stránka > Partneři a sponzoři > Hlávkova nadace
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Předání odměn z Hlávkovy nadace za šk. rok 2019/20

Předání odměn z trvalého legátu Nadání studentům naší školy proběhlo letos individuálně bez slavnostního shromáždění z důvodu platných mimořádných opatření.

Jako každým rokem je nyní nadační dar prezentován na trvalé nástěnce. 

Zohledněny byly především úspěchy studentů v krajských a celostátních kolech soutěží, a také úspěšné složení mezinárodně platných jazykových zkoušek ve vyšších úrovních (B2, C1). Dále byla zohledněna také sociální složka.