Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZMĚNY V MATURITNÍCH ZKOUŠKÁCH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Změny v maturitních zkouškách

Dne 10. 3. nastaly následující změny v organizaci maturitních zkoušek v roce 2021, na jejich základě budou termíny na naší škole následující:

Termín uzavření známek a absence za 2. pol. maturitních ročníků: 10. 5. (do 12.00 hod.)

Pedagogická rada k maturitním třídám a organizaci MZ: 11. 5. (14.30 hod.)

Předání vysvědčení maturantům: 14. 5. (dle rozpisu), výkop se konat nebude

Didaktické testy: 24. 5. – 26. 5.

Náhradní termín pro studenty v karanténě, příp. nemocné covidem-19:  7. 7. – 9. 7. na spádové škole.

Ústní MZ profilové části: 1. 6. – 4. 6.

 

Profilové zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka (které jsou navázány na státní didaktický test) se stávají nepovinnou částí maturitní zkoušky. Studenti se mohou dobrovolně rozhodnout, zda tyto zkoušky chtějí skládat či nikoli. V případě neúspěšného složení těchto zkoušek, se známka na maturitním vysvědčení neuvádí. Mají ale možnost konat opravnou zkoušku.

Ostatní profilové zkoušky se skládají stejně jako dříve.