Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH V ÚSTŘEDNÍM KOLE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch v ústředním kole fyzikální olympiády

V polovině března se uskutečnilo ústřední kolo fyzikální olympiády kategorie A. Vzhledem k současné situaci bylo organizováno online a mohlo se ji tedy výjimečně účastnit více studentů. Celkově se z celé republiky utkalo 47 mladých fyziků a 33 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Mezi úspěšnými skončili i naši dva zástupci, Jakub Kislinger z oktávy A a Kryštof Boura ze 4. B.

Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.