Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : JARNÍ ANTICOVID CUP STARTUJE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Jarní AntiCovid Cup startuje

 

GymKT AntiCovid Cup 2021

aneb „Je jaro, tak všichni ven“

A pozor – jarní novinka – BONUS BODY

Zapoj se do soutěže a ukaž, že ani dlouhá omezení tě neodradila od pohybu!

Pravidla

Jedná se o dobrovolnou mezitřídní soutěž, kdy je vzdálenost (pěší, běh, cyklo, počet minut cvičení…) za pomoci koeficientů (drobné změny proti podzimnímu kolu) zprůměrovaná na 1 osobu. Zapojit můžete svého třídního učitele, patří k vám! Ostatní učitelé tvoří samostatný tým. Účastnit se můžou i třídy, které již ve škole nejsou, jen prosím informujte R. Salvetra či P. Hladkého, aby vám vytvořili skupinu ve formuláři k zaznamenání výsledků.

Vše je opět založeno na fair play a vaší poctivosti při zadávání výsledků! Výsledky jednotlivců zůstanou anonymní, ve výsledné tabulce se objeví pouze souhrnné výsledky za třídu.

Aktivitu je potřeba vždy zadat do výsledné tabulky pomocí Google Formuláře. Nezapomeňte pečlivě vyplnit požadované údaje. Nečekejte se zadáním aktivit až na konec soutěže, zadávejte je co nejdříve, nejpozději na konci každého týdne.

Vyhodnocení

Proběhne koncem května, do soutěže se započítávají výsledky od 1. dubna do 16. května 2021. Průběžně vám každý týden budou zasílány výsledky, abyste měli představu, jak si která třída stojí. Je možné, že v případě zachování fair play budou některé třídy odměněny.

Koeficienty

Cyklistika:

0,4

Chůze:

1

Plavání venku (řeka, rybník…):

2

Posilování, cvičení, tanec:

0,2

Jízda na koni:

0,1

Běh:

2

Veslování, pádlování, koloběžka,
in-line brusle, běh na lyžích:

0,66

Při posilování (cvičení, tanci), plavání venku a jízdě na koni se zadává počet minut, v ostatních případech počet kilometrů

Zadané počty následně vynásobíme přiděleným koeficientem

Bonus body

Pro každý týden zveřejníme na školním Instagramu a webu zajímavá místa v okolí Klatov. Pokud je v rámci soutěže navštívíš, návštěvu zdokumentuješ fotografií, na které se budeš nacházet na daném místě, získáš bonusové body. Za každé navštívené místo získáš tolik bodů, kolik máš spolužáků. Každý účastník soutěže může v rámci bonus bodů navštívit vybrané místo pouze jednou.

Aby bylo možné bonus body uznat, zašli fotografii na rsalvetr@gym-kt.cz – fotografie budou interní, nikde nebudou zveřejňovány. Pokud ale do mailu uvedeš hashtag #instagram, je možné, že tvoji fotografii vybereme na instagramovém profilu školy) pravidelně budeme zveřejňovat nejpovedenější fotografie.

Upozornění

Soutěž v rámci fair play a vládních opatření, dbej na svou bezpečnost i bezpečnost svého okolí.

Organizační tým si vyhrazuje právo zneplatnit podezřelé záznamy.

Celá soutěž je zcela dobrovolná a každý se zapojuje na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.

Fotografie

Pokud pořídíš během plnění úkolu nějakou zajímavou fotografii, kterou by ses chtěl/a pochlubit na školním Instagramu, neváhej ji zaslat na rsalvetr@gym-kt.cz nebo phladky@gym-kt.cz.


S případnými dotazy se obrať na R. Salvetra.