Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MOON CAMP CHALLENGE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Fyzika
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Moon camp challenge

Naši mladší studenti se zapojili do výzvy Moon camp challenge Evropské vesmírné agentury a navrhli základnu na Měsíci. Na svých projektech pracovali 3 měsíce. Museli si zjistit a promyslet detaily o možnostech dopravy osob a materiálu na Měsíc, stejně jako informace o podmínkách a jejich uzpůsobení pro život lidských (a dalších) organismů. Museli se naučit pracovat v 3D grafickém programu a závěrem svůj projekt krátce anglicky popsat. Všechny naše projekty byly posouzeny vědci z ESA a prošly výběrem do projektové galerie.

Na „naše“ měsíční základny se můžete podívat zde:

P-A 3 žáci: https://mooncampchallenge.org/discovery-gallery/details/3870/

       5 žáků: https://mooncampchallenge.org/discovery-gallery/details/3370/

S-A 5 žáků: https://mooncampchallenge.org/discovery-gallery/details/3875/

T-B 4 žáci: https://mooncampchallenge.org/discovery-gallery/details/3863/

       2 žáci: https://mooncampchallenge.org/discovery-gallery/details/3305/

 Ukázky základen:

Ukázka základny Ukázka základny Ukázka základny Ukázka základny Ukázka základny