Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI TEREZÍN

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch ve výtvarné soutěži Terezín

V květnu 2021 zasedala porota 25. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín a v hlavním kole vybrala nejlepší práce s tématem „Když je třeba pomoci“.  Naše studentky se svými pracemi obsadily:

5. místo Aneta Tremlová 1. A: Podaná ruka 1 – 2

6. místo Kateřina Babková 1. A: Bezmoc

7. místo Adéla Majerová 1. B: Jednou se vrátí

8. místo Jaroslava Chalupná 1. A: Plamínek ve tmě

Slavnostní předání cen se uskuteční 7. září 2021 v budově ghetta v Terezíně.

Gratulujeme!

-------------------- informace před konáním finále --------------------------

Památník Terezín uspořádal letos už 25. ročník celorepublikové výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové, tentokrát na téma „Když je třeba pomoci…“ Téma vycházelo z konce 2. světové války, kdy v Terezíně propukla epidemie skvrnitého tyfu. Nakaženým vězňům tehdy pomáhali nejen ostatní vězňové a zdravotníci, ale i dobrovolníci z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Organizátoři soutěže nabídli zúčastněným otázku, zda pomoc dobrovolníků považují za něco přirozeného a zda by i oni v případě potřeby podali pomocnou ruku.

Naši studenti měli možnost uchopit téma šířeji. Mohli pracovat na téma Víra, Naděje, Bezmoc, Spása nebo Světlo. V posledním roce se s podobně nebezpečnou nákazou setkávají, když ne přímo, tak zprostředkovaně. A mnozí z nich svou pomocnou ruku podávají, ať už jako dobrovolníci v očkovacích centrech či jinak.

Odborná porota posuzovala, vzhledem k epidemiologické situaci, práce v elektronické podobě, a ty, které ohodnotila jako nejzdařilejší, postupují do hlavního kola. Tam už se posílají v kreslené nebo tištěné formě.

Postoupila práce Adély Majerové z 2. A, Evy Ircingové z 1. B, Anety Tremlové, Jaroslavy Chalupné a Kateřiny Babkové z 1. A.¨

Blahopřejeme a držíme palce do hlavního kola!

Z. H.

Na práce se můžete podívat zde...