Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZEMSKÉ KOLO LATINSKÉ OLYMPIÁDY CERTAMEN LATINUM

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Zemské kolo latinské olympiády Certamen Latinum

Letošní zemské kolo latinské olympiády proběhlo - jako mnohé jiné soutěže - distanční formou. Soutěžící překládali náročnější text z latiny do češtiny a řešili latinskou hádanku, nápis v řečtině a píseň v latině.

Klatovské gymnázium obsadilo díky Idě Klepalové z kvarty B, jež se učí latinsky teprve něco málo přes půl roku, pěkné 12. místo. Gratulamur!

 

PhDr. David Franta, porotce zemského kola Certaminis Latini