Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Matematická olympiáda

I v době distanční výuky probíhají na školách soutěže. Ve většině případech on-line.

Zde je přehled, jak si vedli naši studenti v okresních a krajských kolech Matematické olympiády. 

Kategorie A:

 • Jakub Kislinger – OkA – 9. místo KK

Kategorie C:

 • Tomáš Červený – QB – 6. místo KK
 • Lenka Drudíková – QA – 9. místo KK

Kategorie Z9:

 • Jan Nováček – KA – 1. místo OK, 4. místo KK
 • Anna Ježková – KA – 2. místo OK, 10. místo KK
 • Jana Maštalířová – KA – 4. místo OK
 • Vojtěch Trnka – KA – 5. místo OK

Kategorie Z8:

 • Magdalena Křivohlavá – TA – 3. místo OK
 • Štěpán Stichenwirth – TA – 4. místo OK

Kategorie Z7:

 • Natálie Vágnerová – SA – 3. místo OK

Kategorie Z6:

 • Matěj ProcházkaPA – 6. místo OK

Všem účastníků MO blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.