Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ORGANIZACE VÝUKY OD 17. 5. 2021

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Organizace výuky od 17. 5. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna prezenční výuka všech tříd nižšího gymnázia bez rotace. Zároveň není nutné dodržovat homogenitu tříd. Žáci tedy mohou být na druhý cizí jazyk společně, i když jsou z různých tříd.

Zároveň se u žáků mění frekvence testování. Od pondělí musí být testováni pouze jednou týdně s výjimkou žáků, kteří prokazatelně prodělali onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech, a proto se netestují.

Ve všech vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst jako doposud.