Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZMĚNY V PROVOZU ŠKOLY PLATNÉ OD 24. 5. 2021

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Změny v provozu školy platné od 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. je umožněna osobní přítomnost všech studentů naší školy bez rotací. Není nutné zachovat homogenitu tříd, budou tedy normálně probíhat i volitelné předměty a druhé cizí jazyky. Podmínkou je stále nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách školy s výjimkou sportovních aktivit.

Všichni studenti se musí i nadále testovat jednou týdně (v pondělí během 1. hodiny). Výjimky z testování platí pro studenty, kteří mají prokázané prodělané onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech a případně pro studenty, kterým uplynulo 22 dnů od první dávky očkování.

Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za dodržení aktuálně platných hygienických podmínek. Sportovní činnosti venku jsou bez omezení.

Při hodinách hudební výchovy je i nadále zakázáno zpívat.

Nově může být při maturitních zkouškách přítomno maximálně 50 osob v místnosti za podmínky dodržení všech platných hygienických opatření.

Výuka nepovinných předmětů a zájmových kroužků je opět možná.

Pokud studenti budou chodit na obědy do školních jídelen, je třeba si obědy zajistit. V jídelnách je třeba dodržovat platná hygienická opatření, zejména 4 strávníci u jednoho stolu.