Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ŠESTILETÉHO STUDIA 2023/2024

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Výsledky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky přijímacího řízení do šestiletého studia 2023/2024

Pořadí Reg. číslo
1 766
2 776
3 722
4 784
5 762
6 793
7 790
8 712
9 726
10 759
11 755
12 774
13 780
14 752
14 747
14 769
14 756
14 783
19 701
20 771
21 754
22 777
23 729
24 788
25 728
26 733
26 749
28 781
 -------------------
29 736
30 773
31 738
32 746
33 741
34 797
35 758
36 705
37 744
38 743
39 717
40 778
41 761
42 751
43 768
44 760
45 795
46 721
47 787
48 789
49 704
50 794
51 727
52 708
53 785
54 772
55 798
56 709
57 731
58 801
59 753
60 720
61 737
62 706
63 765
64 796
65 739
66 718
67 799
68 770
69 764
69 702
71 715
72 719
73 703
74 782
75 742
76 750
77 700
78 745
79 730
80 775
81 734
82 792
83 725
84 779
85 791
86 710
87 767
88 723
89 786
90 800
91 724
92 735
93 740
94 716
95 732
96 757
97 763
98 714
99 711
100 707
  

Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.

Zatím bylo přijato prvních 28 v pořadí. Dvě místa jsou zatím rezervována pro omluvené uchazeče, kteří konají zkoušku v náhradním termínu.

Pokud uchazeč, který konal zkoušku a je naší školou přijat, neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do 16. 5. 2023), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.

Odevzdat zápisový lístek či podat odvolání můžete v sekretariátu školy od úterý 2. 5. (8:00 – 16:00 hod.) 


*** Doporučený postup pro zákonné zástupce ZATÍM nepřijatých uchazečů: ***

1. Dostavte se do sekretariátu Gymnázia v Klatovech - 2. patro budovy.

2. Vyzvedněte si rozhodnutí o nepřijetí a podejte odvolání (formulář je připraven).

3. Vyčkejte, až budeme moci díky posunu pořadí vyhovět či nevyhovět Vašemu odvolání.

 

Určitě vytrvejte a podejte odvolání – přijímací proces bude delší, ale na mnoho dalších uchazečů se dostane!

Chcete prioritně navštěvovat naše gymnázium, ale jste zatím nepřijati a naopak jste byli přijati jinou školou?

Postupujte podle výše uvedeného postupu.
Zápisový lístek odevzdaný na druhou školu můžete vzít zpět, jakmile budete na základě odvolání na naši školu přijati.S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 310 847