Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚŠNÝ ROK STUDENTŮ ŠPANĚLŠTINY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěšný rok studentů španělštiny

V letošním roce se dařilo studentům španělského jazyka v různých soutěžích.

Alby KOTĚŠOVEC ze 4. B obdržel v překladatelské soutěži pořádané UP v Olomouci „Cenu poroty“ za originalitu překladu.

V „Soutěži ve španělském jazyce“ (Olympiáda v šj) se naše studentky umístily na předních místech a to nejen v krajském, ale i v celostátním kole.

Studentka Malvína KAŇKOVÁ z V5A v krajském on-line kole v kategorii SŠ I. obsadila 2. místo.

Studentka Eva ZAHRÁDKOVÁ z V6A v kategorii SŠ II. zvítězila a postoupila do celostátního kola, kde obsadila 8. místo.

Studentka Anna RUBÁŠOVÁ ze 4. A zvítězila v krajském kole v kategorii SŠ III. (studenti bilingvních oborů). V celostátním kole obsadila skvělé 6. místo.

Děkuji všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a vyučujícím (Dagmar Geňatová a Susy Poulová ) za skvělou přípravu.

J.M