Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH ANNY JEŽKOVÉ V CELOSTÁTNÍM KOLE SOUTĚŽE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch Anny Ježkové v celostátním kole Soutěže ve francouzském jazyce

Studentka Anna Ježková z třídy V4.A se dne 17. 6. 2021 zúčastnila celostátního kola Soutěže ve francouzském jazyce, kde obsadila krásné 5. místo.

Blahopřejeme!