Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI MLÁDEŽE V PROGRAMOVÁNÍ 2020/2021

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěchy v Soutěži mládeže v programování 2020/2021

V krajském kole programátorské olympiády výborně bodovali naši studenti.

Kategorii Programovací jazyky VYHRÁL Jakub JANKOVEC ze SpB.

Na krásném 6. místě skončil Vojtěch Holý z OkA.

Kategorii programování mikrořadičů pak s přehledem OVLÁDL Marek SELTENHOFER ze SpB.

V Matematické olympiádě – kategorie Programování se úspěšným řešitelem stal Jakub Kisliger z OkA.