Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PREZENTIÁDA 2021

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

PREZENTIÁDA 2021

Chtěla bych poblahopřát žákům našeho gymnázia, kteří se zúčastnili krajského kola soutěže „Prezentiáda“.

V letošním roce se soutěž konala formou online kol. Týmy si vybraly jeden z deseti nabízených termínů, poté soupeřily s dalšími devíti týmy. Do celonárodního finále (spíše mezinárodního, neboť soutěže se účastní i týmy ze Slovenska) postupuje z nižšího gymnázia tým kvarty A ve složení Agáta Anna Štěpánová, Antonie Vojtová a Julie Vladařová a z vyššího gymnázia postupuje tým sexty A ve složení Jan Bytel, Jakub Mazán a Jan Šťastný.

Popřejme týmům hodně štěstí, tvůrčí inspiraci a dobrá témata ve finále, které se výjimečně bude konat až v září. Konkurence je každoročně velmi silná, proto držme našim týmům palce, abys dosáhly svého cíle, tedy dostat se na stupně vítězů.

Za komisi českého jazyka literatury
Mgr. Alena Písaříková, školní garant soutěže