Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OCENĚNÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH ŽÁKŮ Z CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ocenění nejúspěšnějších žáků z celostátních a mezinárodních kol soutěží a olympiád

Dne 24. září 2021 se na Krajském úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo slavnostní ocenění nejúspěšnějších žáků z celostátních a mezinárodních kol soutěží a olympiád za uplynulý školní rok. Kromě samotných žáků byli oceněni také pedagogové, kteří je na soutěže připravovali včetně ředitelů škol. Diplomy i věcná ocenění předávali náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu pan Mgr. Rudolf Salvetr a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu paní JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA.

Za naši školu byli oceněni:

Jakub Kislinger, student loňské oktávy osmiletého studia, za 1. místo v celostátním kole Logické olympiády. Slavnostního ocenění se bohužel ze studijních důvodů nemohl zúčastnit.

Dále pak Barbora Volfová, studentka loňské septimy šestiletého studia, za 1. místo v celostátním kole středoškolské odborné činnosti v oblasti chemie. Ve své úspěšné práci se zabývala výskytem arsenu na Velharticku.

Poděkování patří i jejich pedagogům. Za středoškolskou odbornou činnost paní Ing. Markétě Kovandové a za Logickou olympiádu PaedDr. Ladislavě Drnkové. Naše škola získala díky zmíněným úspěchům z dotačního programu Nadání 2021 částku 42 630,- Kč na nákup učebních pomůcek pro obory, ve kterých bylo uvedených úspěchů dosaženo. Tyto finanční prostředky budou využity na nákup výpočetní techniky.

Oběma oceněným srdečně blahopřejeme a děkujeme jim i jejich pedagogům za vynikající reprezentaci naší školy.

Foto: Krajský úřad PK