Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNÁZIUM PŘIJME NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK LABORANTA/LABORANTKU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnázium přijme na poloviční úvazek laboranta/laborantku

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech přijme od 3. 1. 2022 na poloviční úvazek laboranta/laborantku pro přípravu látek pro laboratorní cvičení z chemie a údržbu pomůcek a zařízení v chemické laboratoři. Požadujeme středoškolské vzdělání v daném oboru.

Bližší informace na tel.: 376 310 847, 778 434 622

Benefity: možnost výrazně dotovaného školního stravování, příspěvek na rekreaci, příspěvek na penzijní spoření.

Přihlášky se stručným životopisem zasílejte do 31. 10. 2021 na mail: vvogeltanz@gym-kt.cz