Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKT ERASMUS+ BEE IMPORTANT, VÝZNAM VČEL PRO PLANETU

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Projekt ERASMUS+ Bee important, význam včel pro planetu

Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem “Bee important”, který má zdůraznit význam včel pro planetu, žáky animovat k ekologickému myšlení a případně i přivést k zájmu o chov včel.

Po roce odkladu kvůli pandemii a pouze on-line setkáních při několika videokonferencích se minulý týden skupiny žáků s učiteli z účastnických škol, tedy z Gymnázia Klatovy, z Gymnázia a OA z Orlové, z Církevního gymnázia v Prešově a jedné školy ze španělské La Carlotty konečně mohly osobně sejít v pořádající škole - v Dominicus-von-Linprun-Gymnasium v bavorském Viechtachu. Naši školu zastupuje 23 žáků z různých tříd - od kvinty až po maturanty.

První den začal animačním a teambuildingovým programem v prostorách gymnázia a pokračoval skupinovými činnostmi k tématu Včely na několika stanovištích. Účastníci si v národnostně a tím i jazykově smíšených skupinkách například pomocí speciálních brýlí vyzkoušeli, jak asi včely vidí, zahráli si včelí pexeso, skládali včelí puzzle, vyráběli figurky včel, svíčky z včelího vosku, nebo pekli úžasné vafle s včelím medem.

Odpoledne bylo vyhrazeno bližšímu seznamování s hostitelskými rodinami - každá rodina připravila pro svého hosta vlastní program - výlety do okolí, návštěvu nedaleké bobové dráhy apod.

Na druhý den pořadatelská škola připravila návštěvu NP Bav. les v okolí “Domu divočiny” pod Falkensteinem. Každá skupina dostala svého “rangera” - průvodce NP, který účastníkům nejprve cestou na několika stanovištích představil obyvatele rozlehlých obor - pratury, koně Przewalského, vlky a rysy. A měli jsme mimořádné štěstí - ze tří vlků se dva i za denního světla dali vidět a jednoho ze čtyř rysů jsme objevili spícího na dohled. Pochopitelně přišla řeč i na včely - dozvěděli jsme se řadu zajímavých faktů ze života divokých včel, jichž ve střední Evropě žije přes 400 druhů ve velikostech od 2 mm po 3 cm. Další velké téma byl kůrovec. Díky názornému osvětlení souvislostí v lesním společenství jsme získali nový úhel pohledu - kůrovec není nutně pouhý škůdce. Pětihodinová vycházka Národním parkem Bav. les skončila u Zwieslerwaldhausu.

Středa byla naladěna na lidovou notu! Ve Freyungu, asi hodinu cesty autobusem od Viechtachu, jsme byli pozváni do Lidové akademie, kde jsme si za doprovodu muzikantů Toma a Bastiho zatančili bavorskou “polonézu” a polku, zazpívali s kytarou a harmonikou a sami vyzkoušeli jednoduchý rytmický doprovod na různé nástroje včetně harfy! Kromě toho jsme navštívili Schramlhaus - venkovské stavení z doby okolo roku 1700 zařízené dobovým nábytkem a dalším starodávným náčiním, např. ke zpravování lnu nebo výrobě šňupacího tabáku. A v Evropském domě jsme si prohlédli výstavu 74 umělců z okolí.

Ve čtvrtek jsme se z kopců Bavorského lesa vydali za krásného slunečného počasí do Řezna, které nás ovšem v dunajské nížině přivítalo mlhou a chladem. Naštěstí se před polednem sluníčko prosadilo i tady, takže po vycházce se značně netradičním výkladem průvodců jsme si odpoledne na Kamenném mostě a v okolí Svatopetrského dómu příjemně užili.

Páteční dopoledne jsme opět strávili ve škole. Zčásti se opakoval pondělní program, ovšem skupiny na jednotlivých stanovištích se vystřídaly. V poledne se všichni účastníci domácí i zahraniční sešli v multifunkční hale gymnázia a společně jsme zhlédli výsledky práce domácích žáků 10. ročníku na téma Včely ve všech možných předmětech - z hlediska biologie, chemie, fyziky. Tedy např. krátká videa nebo prezentace o životním cyklu včel, o průběhu roku v životě včelstva, o včelích tancích, včelím zraku, o medu, o pokrmech s medem apod. Vše v angličtině. A na závěr ještě krátký film o tomto týdnu, který němečtí žáci natočili a stihli i sestříhat a přidat komentář! Obdivuhodné!

Na rozloučenou nám hostitelé připravili ještě i překvapení: každý zahraniční účastník dostal plátěný vak s natištěným obrázkem včely, který němečtí žáci vyrobili ve výtvarném kroužku, naplněný tematickými dárky - medem od školních včel, vlastnoručně upečenými medovými koláčky, vlastní kuchařkou medových receptů, ručně malovaným včelím kalendářem aj. Nestačili jsme se divit! Klobouk dolů a díky!

Hostitelům děkujeme za celý týden plný programu a nabitý zážitky a těšíme se na  jejich na návštěvu v Klatovech!

(mš)Fotografie naleznete v naší fotogalerii zde