Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA KOMPLEXNÍ EXKURZÍ DRUHÝCH ROČNÍKŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za komplexní exkurzí druhých ročníků

Jako již obvykle se v září uskutečnila komplexní exkurze určená pro studenty druhých ročníků a sext. Letos se ale nekonala v zahraničí, ale v Čechách.

Ráno 6. září jsme vyrazili na pětidenní zájezd po krásách Středočeského kraje. Program byl pro všechny studenty stejný, i když jsme byli rozděleni do dvou skupin, každá jej absolvovala v jiném pořadí.

Po cestě do naší první destinace, kterou byla Příbram, jsme navštívili letní sídlo Antonína Dvořáka, kde bylo k vidění kromě jiného i Rusalčino jezírko, jež bylo největší inspirací k napsání jedné z nejslavnějších Dvořákových oper - Rusalky. V již zmíněné Příbrami jsme vyrazili na Svatou Horu, ke které nás zavedlo kryté schodiště o počtu 365 schodů. V závěru dne jsme prozkoumali přírodní rezervaci Skryjská jezírka, a poté odjeli na ubytování, do penzionu Diana v Novém Jáchymově.

Druhý den byl připraven náročný program. Čekala nás totiž pěší cesta ze Svatého Jana pod Skalou k lomu Velká Amerika. Trasa vedla přes Svatojánskou skálu, na jejímž vrcholu se nám naskytl nádherný pohled na okolí. Jednou z dalších kuriozit ve směru cesty byla geologická expozice hornin Českého krasu vedle hornického skanzenu Solvayovy lomy. Po množství nadávek na horko, bolest nohou a nespočet vystoupaných kopců jsme nakonec všichni bez zranění dorazili do cíle a mohli zblízka vidět lomy Mexiko, Velká Amerika a Malá Amerika, kde nás čekala komentovaná prohlídka dolu.

Následující den jsme se ponořili do historie hradu Křivoklát a do přírodních zajímavostí biosférické rezervace Křivoklátsko.

Čtvrtý den jsme v dopoledních hodinách zjistili, jak pracují skláři, a to v rodinné sklárně Rückl v obci Nižbor, ta vyniká hlavně kompletní ruční prací. Zde si mohli i někteří odvážlivci zkusit, jaké to je si vybrousit vlastní skleničku. Další částí našeho programu byla opět trocha historie. V Muzeu Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech jsme se dozvěděli informace z Masarykova mládí i z jeho prezidentského období. Následujícím bodem plánu byla návštěva zámku Lány, přilehlého anglického parku a zámeckého skleníku.

Poslední den byl již čistě odpočinkový. Čekala nás totiž plavba Vltavskými kaskádami ze Zbraslavi do Slap.

Krásnou prosluněnou plavbou jsme zakončili rovněž i pět slunečných dní. Celý pobyt proběhl v pořádku, vrátili jsme se v plném počtu, bez zranění a s dobrou náladou. Děkujeme hlavně učitelům, kteří s námi měli pevné nervy a všechno zvládali s grácií a úsměvem na rtech.

Za třídu sextu A,

Alžběta Nová