Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STAŇ SE HUDEBNÍKEM!

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Hudební výchova
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Staň se hudebníkem!

Jaké je to stát se hudebníkem v kapele? To si mohli vyzkoušet naši studenti sekundy. V rámci hodin hudební výchovy vzniklo ve třídě několik skupin. Každý se tedy na chvíli stal členem kapely. Studenti si rozdělili role, vybrali kapelníka a svého mluvčího. Dle svých schopností vybrali zpěváky a instrumentalisty. 

Úkolem bylo připravit koncertní vystoupení. Studenti vymýšleli název kapely, vybírali, na jakém místě zde v Klatovech by rádi vystoupili. Poté přemýšleli o svém oblíbeném hudebním žánru a vybírali konkrétní písně. Jednu z vybraných písní měli nacvičit a následně předvést ostatním.

A jaký byl výsledek? Hodně legrace, rámusu, ale také vědomí, že nácvik hudebního vystoupení stojí hodně času a úsilí.

(ob)