Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GEOLOGICKÁ EXKURZE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Geologická exkurze

Byli jste, jste nyní nebo budete žáky kvinty? To určitě víte, že se kvinty účastní dvoudenní geologické exkurze. Dovoluji si vás jednou takovou (letošní) provést. První den jsme jeli do Koněpruských jeskyní a na rychlou prohlídku Tetína. Druhý den cesta směřovala do Velhartic a poté do seismické stanice v Kašperských Horách.

Ve středu 15.9. jsme měli zamluvenou prohlídku v Koněpruských jeskyních. Velmi obohacující a zajímavé povídání o vůbec prvním objevení jeskyní, o nalézání nových chodeb, otevření pro veřejnost či o zastrašujících historkách. Následně měl každý možnost vyzkoušet si, jaké je to být paleontologem, a pomocí kladívka najít zkamenělinu živočicha z dávné doby ve zdejších vápencích.

Po návštěvě jeskyní jsme zajeli do obce Tetín, která je známá díky sv. Ludmile, od jejíž smrti letos uplynulo 1 100 let. V Tetíně jsme si prohlédli kostely a zříceninu hradu a pokochali jsme se úžasným výhledem do údolí Berounky.

Ve čtvrtek 16.9. byla naplánovaná návštěva velhartického Muzea šumavských minerálů. Mohli jsme tam vidět různé minerály, jak z regionu nebo vzdálenějších míst České republiky, tak i světové. Naučili jsme se, kde jsou nebo kde dříve bývala různá naleziště. Samozřejmě jsme tam viděli i zlato, které se ve Velharticích rýžovalo už za doby Keltů.

Po vystřídání s druhou třídou jsme se šli projít na stezku vedoucí pod hradem a pak jsme vyrazili na další zastávku, která měla být z celé naší exkurze poslední.

Stanice, monitorující zemětřesení, tedy seismická stanice v Kašperských Horách. Čekalo nás tady malé dobrodružství. Abychom viděli jednu z nejcitlivějších stanic na světě, museli jsme projít temnou šachtou, Prohlídka se neobešla ani bez seznámení se s historií seismografů a s důležitými fakty o zemětřesení.

Geologická exkurze se myslím vydařila. Dozvěděli jsme se spoustu nových a užitečných informací, které určitě využijeme při dalším studiu.

Karolína Kourová, Q-A