Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNÁZIUM 210 LET – NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnázium 210 let – nabídka partnerství

 

V roce 2022 oslaví Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech 210. výročí svého založení. Gymnaziální tradice se v Klatovech začala psát již v roce 1636 založením jezuitského gymnázia. Během této dlouhé historie vystudovala na naší škole celá řada významných osobností – vědců, lékařů, umělců, právníků, ekonomů, techniků,…

Dovolujeme si tedy obrátit se na Vás s žádostí o partnerství při pořádání oslav tohoto významného výročí. V rámci těchto oslav chystáme:

  • slavnostní konferenci za účasti významných hostů a partnerů
  • odhalení desky Jaroslava Vrchlického na budově školy
  • vydání almanachu
  • výstavu historických fotografií
  • den otevřených dveří pro veřejnost a třídní srazy absolventů
  • sportovní akce
  • kulturní akce

Bylo by nám ctí, kdybyste zvážili partnerství při pořádání výše uvedených akcí. Za Vaši spolupráci nabízíme možnost propagace na těchto akcích a na www stránkách školy.

Pokud se rozhodnete stát se partnerem oslav a spolupodílet se na oslavách významné regionální vzdělávací instituce, budeme se velice těšit na spolupráci s Vámi.

Prosíme, kontaktujte vedení školy.

Mgr. Václav Vogeltanz
ředitel Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech
tel. 376 310 847, 778 434 622, vvogeltanz@gym-kt.cz

Mgr. Rudolf Salvetr
statutární zástupce ředitele
tel. 732 858 978, rsalvetr@gym-kt.cz