Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EXKURZE DO LABORATOŘÍ FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Exkurze do laboratoří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Ve středu 26. 1. se studenti fyzikálního a biologického semináře ze třetího ročníku zrovna probíhající distanční výuce navzdory zúčastnili propagačně-vzdělávací exkurze na Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT se sídlem v Kladně. Troufám si tvrdit, že exkurze naprosto zbořila veškerá očekávání zúčastněných a hodnotím ji velmi kladně. Nešlo pouze o stereotypní procházení laboratoří. Přednášející se snažili zaměřit naši pozornost na praktické využití daného přístroje či výzkumné práce, při ukázkách nás nezřídkakdy využívali jako figuranty, do výkladu nás zapojovali, mluvili poutavě.

Jako nejzajímavější (z mého pohledu – pohledu zájemce o biologii) hodnotím laboratoř anatomických modelů. Vypreparované tkáňové struktury dříve živých lidí upravené tak, aby vydržely dlouho a dalo se na nich učit, to je záležitost sice velmi drahá, ale také velmi užitečná.

Další zajímavá zkušenost na nás čekala v učebně, kde uprostřed místnosti stála otevřená a vybavená sanitka s figurínou. Tady jsme se například dozvěděli, že napojení na cévní systém probíhá za pomoci vrtačky přes kostní dřeň pažní nebo holenní kosti.

V žebříčku zajímavosti však nezaostává ani laboratoř pro vývoj plicních ventilátorů. Takový plicní ventilátor, řeknete si, co je na tom složitého? Vždyť stačí pod tlakem nahnat vzduch do plic a potom ho zase vypustit ven… Pointou tohoto výzkumu je objevení způsobu, jak to udělat bez většího poškození plic. Musíme si uvědomit, že příliš vysoký tlak vzduchu stlačí měkkou plicní tkáň, dokonce může dojít k protržení alveol vlivem nafouknutí jen několika málo z nich. Proto nelze jednoduše použít vysavač, který bude přepínat směr proudění vzduchu.

Určitě se neztratí ani zkušenost z laboratoře kontaktních čoček, tkáňového inženýrství nebo obrazových senzorů a zobrazovacích systémů.

Ocenění za roztomilost si podle některých účastníků zaslouží robotické lidské mládě jakožto figurína pro nácvik záchrany kojenců, podle jiných je to model města s jezdícími vláčky a autobusy za účelem modelace krizových situací typu únik nebezpečných látek, havárie, požáry hořlavin a podobně.

text:  Jana Hamplová, Sp-B

foto:  RNDr. Eva Kislingerová a Ing. Ida Skopalová

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii