Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH KRISTÝNY STRNADOVÉ V CELOSTÁTNÍM BIENÁLE SOUTĚŽE ZLATÝ DIKTAFON

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch Kristýny Strnadové v celostátním bienále soutěže Zlatý diktafon

Gratuluji Kristýně Strnadové, žačce V5.B, k úspěchu v celostátním bienále soutěže realizované metodou orální historie. Cenu jsem převzal 4. února 2022 v domě U tří červených růží v Praze na Malé Straně z rukou Mgr. Jiřího Hlaváčka, Ph.D., předsedy COHA, a prof. PhDr. Mgr.

Miroslava Vaňka, Ph.D., ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a čestného předsedy COHA, mj. bývalého studenta našeho gymnázia.

 

Za komisi dějepisu

PhDr. Mgr. David Franta, Ph.D.,

školní garant soutěže Zlatý diktafon