Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE PŮLROČNÍHO PROJEKTU PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Závěrečná prezentace půlročního projektu Příběhy našich sousedů

Dne 13. prosince 2021 proběhla online závěrečná prezentace půlročního projektu Příběhy našich sousedů, jejž uskutečňuje organizace Post Bellum ve spolupráci s Plzeňským krajem. Naši školu reprezentovaly týmy žáků V5.B: 1) David Eisenhammer + Valérie Oukropcová, 2) Jakub Radvan + Jakub Noha + Ondřej Presl.

Zpráva o projektu zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/plzensky-kraj-13-12-2021/.

Účastníkům projektu srdečně gratulujeme!

 

Za komisi dějepisu

PhDr. Mgr. David Franta, Ph.D.,

školní garant projektu Příběhy našich sousedů